Praktijk C.A. de Vries, psychiater

Praktijk voor psychotherapie, groepstherapie en/of medicatie

Voor wie

Welkom op de website van mijn praktijk als zelfstandig gevestigd psychiater/groepstherapeut in Amsterdam.

Ik richt mij op (jong)volwassenen in Amsterdam e.o. die een diagnose en/of passende behandeling wensen voor psychische of psychiatrische aandoeningen en/of klachten.

U kunt onder andere met de volgende klachten terecht:

K

Depressie, angst, stemmingsproblemen en extreme gevoelsuitingen

K

Obsessieve of terugkerende negatieve gedachten

K

Op dwangmatige wijze proberen het leven te perfectioneren

K

Psychosomatische klachten: (onverklaarde) lichamelijke klachten door psychische factoren

K

Levensfase- en identiteitsproblematiek of multiculturele problematiek

K

Terugkerende conflicten in de omgeving, bijvoorbeeld in een relatie of op het werk

K

Problemen in de relatie met andere mensen

K

Vermijding van situaties, personen of gedrag door angst of vanuit persoonlijkheidsproblematiek

K

Onverwerkte traumatische ervaringen

Psycholoog of psychiater

Zowel psychologen als psychiaters kunnen psychotherapie toepassen. Het verschil is echter dat een psychiater tevens een medisch specialist is. Indien nodig en gewenst is een psychiater, in tegenstelling tot een psycholoog, bevoegd om medicatie voor te schrijven. Bijvoorbeeld als de klachten te ernstig zijn voor psychotherapie of als psychotherapie onvoldoende helpt.

Dit betekent niet dat u altijd via dezelfde specialist zowel psychotherapie als medicatie hoeft te krijgen. Ook als u al psychotherapie krijgt bij een psycholoog of psychotherapeut, is het mogelijk om via mij (advies over) medicatie te verkrijgen.

Voor wie is psychotherapie niet geschikt?


Psychotherapie werkt alleen als u in staat bent om actief mee te werken aan de therapie. De therapie is daarom niet geschikt voor mensen die ernstig verward (psychotisch) zijn of vaak onder invloed zijn van alcohol of drugs.

In geval van ernstige sociale problemen, zoals grote schulden of dreigende huisuitzetting, is het van belang deze op orde te hebben voordat de therapie kan worden gestart.