Praktijk C.A. de Vries, psychiater

Praktijk voor psychotherapie, groepstherapie en/of medicatie

Profiel

Sinds 2011 werk ik als psychiater in mijn vrijgevestigde praktijk in Amsterdam. Hier ontvang ik (jong)volwassenen die een diagnose en/of passende behandeling wensen voor psychische of psychiatrische aandoeningen en/of klachten.

Ik bied psychotherapie en medicamenteuze behandeling aan voor mensen die in hun dagelijks functioneren worden beperkt door o.a. depressies, stemmingswisselingen, angsten, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen die zich uiten in bijvoorbeeld conflicten op het werk en in relaties, levensfase- en identiteitsproblematiek en lichamelijke klachten.

Op basis van de oorzaak en aard van de klachten, bied ik een psychotherapievorm aan die het best past en het meest effectief is. Mijn voorkeur gaat uit naar een inzichtgevende, psychodynamische benadering waarbij men op een zelf-ontdekkende manier inzicht verkrijgt in de oorzaak en aard van de problematiek en klachten. Zowel individueel als in een groep. Indien nodig en gewenst kan ik daarnaast ook medicatie adviseren en voorschrijven. Bijvoorbeeld voor het in heftigheid doen afnemen van somberheid of angstaanvallen, zodat psychotherapie (weer) mogelijk wordt.

Door mijn gecombineerde werkervaring als ziekenhuis-en bedrijfsarts en psychiater, ben ik specialist op het gebied van uiteenlopende psychische, sociale en lichamelijke problematiek en combinaties daarvan. Bovendien heb ik bijzondere belangstelling voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. U kunt daarom ook bij mij terecht als u lichamelijke klachten heeft die (vermoedelijk) veroorzaakt worden door psychische factoren.

Achtergrond

Nadat ik in 1988 mijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afrondde, werkte ik ruim zes jaar als ziekenhuisarts. Gedurende deze jaren deed ik werkervaring op binnen verschillende afdelingen, waaronder de interne geneeskunde, cardiologie, intensive care en neurochirurgie. Daarna volgde ik de opleiding tot bedrijfsarts en werkte als zodanig tot 2006.

Door mijn toenemende interesse in psychische problemen als oorzaak van ziekte en verzuim, besloot ik mij verder te specialiseren tot psychiater. In 2006 begon ik daarom met de opleiding tot psychiater bij de Reinier van Arkelgroep in ’s-Hertogenbosch. Deze opleiding sloot ik af in 2011, na een jaar op de poli psychiatrie in het VUmc te Amsterdam waar ik mij verder verdiepte in de wisselwerking tussen lichaam en geest en o.a. in Lichamelijke Onverklaarde Klachten.  Van 2011 tot 2014 werkte ik in het Centrum Eetstoornissen Ursula te Leidschendam en bouwde daarnaast mijn eigen praktijk op.

Ik voldoe als psychiater aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme en beroepsvereniging, zoals intervisie, visitatie, bij- en nascholing en hou mij aan de beroepscode van psychiaters. Dit blijkt onder andere uit mijn NVvP-lidmaatschap en BIG-registratie. Zie hier hoe dat werkt.

De praktijk heeft ook een GGZ kwaliteitsstatuut. Deze is in de praktijk beschikbaar ter inzage.

 

Profiel

Sinds 2011 werk ik als psychiater in mijn vrijgevestigde praktijk in Amsterdam. Hier ontvang ik (jong)volwassenen die een diagnose en/of passende behandeling wensen voor psychische of psychiatrische aandoeningen en/of klachten.

Ik bied psychotherapie en medicamenteuze behandeling aan voor mensen die in hun dagelijks functioneren worden beperkt door o.a. depressies, stemmingswisselingen, angsten, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen die zich uiten in bijvoorbeeld conflicten op het werk en in relaties, levensfase- en identiteitsproblematiek en lichamelijke klachten.

Op basis van de oorzaak en aard van de klachten, bied ik een psychotherapievorm aan die het best past en het meest effectief is. Mijn voorkeur gaat uit naar een inzichtgevende, psychodynamische benadering waarbij men op een zelf-ontdekkende manier inzicht verkrijgt in de oorzaak en aard van de problematiek en klachten. Zowel individueel als in een groep. Indien nodig en gewenst kan ik daarnaast ook medicatie adviseren en voorschrijven. Bijvoorbeeld voor het in heftigheid doen afnemen van somberheid of angstaanvallen, zodat psychotherapie (weer) mogelijk wordt.

Door mijn gecombineerde werkervaring als ziekenhuis-en bedrijfsarts en psychiater, ben ik specialist op het gebied van uiteenlopende psychische, sociale en lichamelijke problematiek en combinaties daarvan. Bovendien heb ik bijzondere belangstelling voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. U kunt daarom ook bij mij terecht als u lichamelijke klachten heeft die (vermoedelijk) veroorzaakt worden door psychische factoren.

Achtergrond

Nadat ik in 1988 mijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afrondde, werkte ik ruim zes jaar als ziekenhuisarts. Gedurende deze jaren deed ik werkervaring op binnen verschillende afdelingen, waaronder de interne geneeskunde, cardiologie, intensive care en neurochirurgie. Daarna volgde ik de opleiding tot bedrijfsarts en werkte als zodanig tot 2006.

Door mijn toenemende interesse in psychische problemen als oorzaak van ziekte en verzuim, besloot ik mij verder te specialiseren tot psychiater. In 2006 begon ik daarom met de opleiding tot psychiater bij de Reinier van Arkelgroep in ’s-Hertogenbosch. Deze opleiding sloot ik af in 2011, na een jaar op de poli psychiatrie in het VUmc te Amsterdam waar ik mij verder verdiepte in de wisselwerking tussen lichaam en geest en o.a. in Lichamelijke Onverklaarde Klachten.  Van 2011 tot 2014 werkte ik in het Centrum Eetstoornissen Ursula te Leidschendam en bouwde daarnaast mijn eigen praktijk op.

Ik voldoe als psychiater aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme en beroepsvereniging, zoals intervisie, visitatie, bij- en nascholing en hou mij aan de beroepscode van psychiaters. Dit blijkt onder andere uit mijn NVvP-lidmaatschap en BIG-registratie. Zie hier hoe dat werkt.

De praktijk heeft ook een GGZ kwaliteitsstatuut. Deze is in de praktijk beschikbaar ter inzage.