Voor wie

Ik richt mij op (jong)volwassenen in Amsterdam e.o. die een diagnose en/of passende behandeling wensen voor psychische of psychiatrische aandoeningen en/of klachten.

U kunt onder andere met de volgende klachten terecht:
– Depressie, angst, stemmingsproblemen en extreme gevoelsuitingen
– Obsessieve of terugkerende negatieve gedachten
– Op dwangmatige wijze proberen het leven te perfectioneren
– Psychosomatische klachten: (onverklaarde) lichamelijke klachten door psychische factoren
– Levensfase- en identiteitsproblematiek of multiculturele problematiek
– Terugkerende conflicten in de omgeving, bijvoorbeeld in een relatie of op het werk
– Problemen in de relatie met andere mensen
– Vermijding van situaties, personen of gedrag door angst of vanuit persoonlijkheidsproblematiek
– Onverwerkte traumatische ervaringen

Psycholoog of psychiater
Zowel psychologen als psychiaters kunnen psychotherapie toepassen. Het verschil is dat een psychiater ook een medisch specialist is en bevoegd is om zo nodig medicatie voor te schrijven. Bijvoorbeeld als de klachten te ernstig zijn voor psychotherapie of als psychotherapie onvoldoende helpt.
U hoeft niet bij dezelfde specialist zowel psychotherapie als medicatie te krijgen. Ook als u al psychotherapie krijgt bij een psycholoog of psychotherapeut, is het mogelijk om via mij (advies over) medicatie te verkrijgen.

Ik heb mij bovendien verdiept in het behandelen van lichamelijke klachten met een psychogene oorzaak. Daarbij kunt u denken aan slapeloosheid, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, sieruitval, conversie etc. Ik maak onder andere gebruik van medicatie en psychotherapie om deze klachten te behandelen.

Voor wie is psychotherapie niet geschikt?
Psychotherapie werkt alleen als u in staat bent om actief mee te werken aan de therapie. De therapie is daarom niet geschikt voor mensen die ernstig verward (psychotisch) zijn of vaak onder invloed zijn van alcohol of drugs. Ook bij ernstige sociale problemen, zoals grote schulden of dreigende huisuitzetting, is het van belang deze eerst op orde te hebben voordat de therapie kan worden gestart.

C.A. de Vries, psychiater | Amsterdam