Praktijk C.A. de Vries, psychiater

Praktijk voor psychotherapie, groepstherapie en/of medicatie

Psychotherapie

Groepstherapie

Medicatie

Behandeling

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij u inzicht kunt verkrijgen in (onbekende kanten van) uzelf en uw wisselwerking met mensen in uw omgeving. Door de therapie kunt u leren wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Bijvoorbeeld door op een andere manier tegen situaties, uzelf of uw omgeving aan te kijken, of door ander gedrag aan te leren. Of door ervaringen te verwerken.

Psychotherapie is effectief gebleken bij de meeste psychiatrische aandoeningen, waaronder depressies, angststoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Aantal sessies

Bij klachtgerichte psychotherapie staat de behandeling van één of meerdere klachten centraal, zoals terugkerende negatieve gedachten of gedragingen. Het aantal sessies varieert van 10 tot 25 sessies of meer.
Bij persoonsgerichte psychotherapie staat uw persoonlijkheid centraal. Daarbij is ook aandacht voor hoe ervaringen uit het verleden uw gedrag en gevoel in het heden kunnen verklaren. Bij persoonsgerichte behandelingen zijn 50 sessies of meer niet ongebruikelijk.

Vormen van psychotherapie

Op basis van de oorzaak en aard van de klachten, bied ik een psychotherapie aan die het best bij u past en/of het meest effectief is.

De verschillende vormen (of aspecten) van de therapieën die ik toepas zijn:

K

Steunend-structurerende therapie: is gericht op het dagelijks functioneren

K

Cognitieve gedragstherapie: is gericht op beïnvloeden van denken en gedrag

K

Cliëntgerichte psychotherapie: is gericht op vergroten van zelfinzicht door actief luisteren van de psychiater en reflecteren van gedachten en gevoelens

K

Psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie: is gericht op vergroten van zelfinzicht door onbewuste gevoelens, verlangens en behoeften (en conflicten daartussen) bewust te maken

K

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT): is gericht op omgaan met (rol)veranderingen en/of rouw door een meelevende en coachende manier van therapie bij depressies

K

Groepstherapie: is therapie in groepsverband. Een aantal deelnemers vormt samen met de therapeut een therapiegroep die met een vaste regelmaat bij elkaar komt. Groepstherapie is vaak even effectief als individuele psychotherapie. Als er ook persoonlijkheids- of interpersoonlijke problemen spelen, is het vaak effectiever. Groepstherapie biedt namelijk een veilige omgeving om zichzelf te ontdekken en met ander gedrag te experimenteren. Sinds 2016 heeft de praktijk een inzichtgevende psychodynamische groepstherapie. Het betreft een wekelijkse groep voor (maximaal) 8 deelnemers die terugkerende psychische klachten hebben, zoals depressies en angsten, in combinatie met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Klik op groepstherapie voor uitgebreide informatie.

Medicatie

Een psychiater is een arts en kan op grond van een psychiatrisch onderzoek medicijnen adviseren en voorschrijven. Ik volg daarbij de richtlijnen van de Wetenschappelijke Beroepsvereniging van Psychiaters.

Meestal wordt medicatie gecombineerd met psychotherapie. In het belang van uw welzijn en/of de behandeling, is het dus mogelijk dat u voorafgaand of tijdens de behandeling wordt geadviseerd om u medicatie te laten voorschrijven. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden.

U kunt dus voor zowel psychotherapie als advisering en voorschrijven van medicijnen bij de praktijk terecht. Ook als u al psychotherapie krijgt bij een psycholoog of psychotherapeut, is het mogelijk om via mij (advies over) medicatie te verkrijgen.

Klik hier als u als u zich wilt aanmelden voor een eerste gesprek:

Behandeling

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij u inzicht kunt verkrijgen in (onbekende kanten van) uzelf en uw wisselwerking met mensen in uw omgeving. Door de therapie kunt u leren wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Bijvoorbeeld door op een andere manier tegen situaties, uzelf of uw omgeving aan te kijken, of door ander gedrag aan te leren. Of door ervaringen te verwerken.

Psychotherapie is effectief gebleken bij de meeste psychiatrische aandoeningen, waaronder depressies, angststoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Aantal sessies

Bij klachtgerichte psychotherapie staat de behandeling van één of meerdere klachten centraal, zoals terugkerende negatieve gedachten of gedragingen. Het aantal sessies varieert van 10 tot 25 sessies of meer.
Bij persoonsgerichte psychotherapie staat uw persoonlijkheid centraal. Daarbij is ook aandacht voor hoe ervaringen uit het verleden uw gedrag en gevoel in het heden kunnen verklaren. Bij persoonsgerichte behandelingen zijn 50 sessies of meer niet ongebruikelijk.

Vormen van psychotherapie

Op basis van de oorzaak en aard van de klachten, bied ik een psychotherapie aan die het best bij u past en/of het meest effectief is.

De verschillende vormen (of aspecten) van de therapieën die ik toepas zijn:

K

Steunend-structurerende therapie: is gericht op het dagelijks functioneren

K

Cognitieve gedragstherapie: is gericht op beïnvloeden van denken en gedrag

K

Cliëntgerichte psychotherapie: is gericht op vergroten van zelfinzicht door actief luisteren van de psychiater en reflecteren van gedachten en gevoelens

K

Psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie: is gericht op vergroten van zelfinzicht door onbewuste gevoelens, verlangens en behoeften (en conflicten daartussen) bewust te maken

K

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT): is gericht op omgaan met (rol)veranderingen en/of rouw door een meelevende en coachende manier van therapie bij depressies

K

Groepstherapie: is therapie in groepsverband. Een aantal deelnemers vormt samen met de therapeut een therapiegroep die met een vaste regelmaat bij elkaar komt. Groepstherapie is vaak even effectief als individuele psychotherapie. Als er ook persoonlijkheids- of interpersoonlijke problemen spelen, is het vaak effectiever. Groepstherapie biedt namelijk een veilige omgeving om zichzelf te ontdekken en met ander gedrag te experimenteren. Sinds 2016 heeft de praktijk een inzichtgevende psychodynamische groepstherapie. Het betreft een wekelijkse groep voor (maximaal) 8 deelnemers die terugkerende psychische klachten hebben, zoals depressies en angsten, in combinatie met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Klik op groepstherapie voor uitgebreide informatie.

Medicatie

Een psychiater is een arts en kan op grond van een psychiatrisch onderzoek medicijnen adviseren en voorschrijven. Ik volg daarbij de richtlijnen van de Wetenschappelijke Beroepsvereniging van Psychiaters.

Meestal wordt medicatie gecombineerd met psychotherapie. In het belang van uw welzijn en/of de behandeling, is het dus mogelijk dat u voorafgaand of tijdens de behandeling wordt geadviseerd om u medicatie te laten voorschrijven. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden.

U kunt dus voor zowel psychotherapie als advisering en voorschrijven van medicijnen bij de praktijk terecht. Ook als u al psychotherapie krijgt bij een psycholoog of psychotherapeut, is het mogelijk om via mij (advies over) medicatie te verkrijgen.

Klik hier als u als u zich wilt aanmelden voor een eerste gesprek: