Praktijk C.A. de Vries, psychiater

Praktijk voor psychotherapie, groepstherapie en/of medicatie

Onderzoek

Eerste gesprek

Vergoeding

Annuleren

Waarneming

Klachten

Werkwijze

Onderzoek, advies en behandelplan

In het eerste, en soms tweede, gesprek staat het onderzoeken van uw klachten centraal. Uit deze gesprekken, maar eventueel ook informatie uit eerdere onderzoeken of behandelingen, komt vervolgens een conclusie en mogelijk diagnose voort.

Naar aanleiding daarvan bespreek ik met u een eventueel behandelvoorstel. Daarbij kijk ik op basis van de oorzaak en aard van uw klachten welke vorm van behandeling het best bij u past en/of het meest effectief is. Vervolgens stellen we samen een behandelplan met behandeldoel doel vast.

Indien uit de intakegesprekken blijkt dat behandeling binnen de praktijk niet passend of toereikend is voor de aard van uw klachten, dan bespreken we de mogelijkheden. In beide gevallen ontvangt uw huisarts een bericht met vermelding van conclusie, advies en gemaakte (behandel)afspraken, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Na een afgesproken behandelperiode vindt er een evaluatie plaats. Waar nodig wordt de vorm, inhoud of frequentie van de behandeling aangepast, totdat het behandeldoel is bereikt. Uw huisarts ontvangt bij belangrijke veranderingen daarvan bericht en een overzicht van de eventuele door u gebruikte medicatie.

De praktijk biedt digitale zorg, zoals E-health en online consulten. 

Klik hier als u als u zich wilt aanmelden voor een eerste gesprek.

Meenemen naar het eerste gesprek

Als uw huisarts u naar een psychiater verwijst, komen de kosten van de behandeling grotendeels (behalve uw eigen risico) ten laste van het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Neem daarom de volgende gegevens mee naar het eerste gesprek:

K

de verwijsbrief van uw huisarts

K

uw verzekeringsgegevens (zorgpas)

K

een geldig identiteitsbewijs

Let op:

Sinds 1 januari 2014 vergoeden zorgverzekeraars alleen de behandeling wanneer in de verwijsbrief staat: verwijzing naar “Gespecialiseerde GGZ” en een “(vermoeden van) een DSM-5 diagnose” .

Vergoeding door uw zorgverzekeraar en tarieven

Praktijk C.A. de Vries valt onder de Gespecialiseerde GGZ (dus niet Generalistische Basis-GGZ). Gespecialiseerde ggz is complexe geestelijke gezondheidszorg voor patiënten met ernstige psychische problemen. Gespecialiseerde ggz valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt bekostigd via (het basispakket van) uw zorgverzekering.

De praktijk heeft in principe met alle zorgverzekeraars een contract. Dat wil zeggen dat de rekening dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd. U heeft daar verder geen omkijken naar. Helaas is de praktijk wel gebonden aan de budgetten zoals vastgesteld in de contracten, dus dat kan het starten van een behandeling in de weg staan.

De praktijk heeft in 2022 geen contract met CZ (incl Ohra, Nationale Nederlanden, Just en CZ Direct) en Caresq (betreft Eucare (=Aevitae)). Heeft de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt ú de rekening toegestuurd, die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De praktijk houdt het NZA-tarief aan. De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar is echter afhankelijk van uw polis en dus niet altijd 100% (zoals bij een volledige, ouderwetse restitutiepolis). Om te voorkomen dat u moet bijbetalen, kunt u zich hierover laten informeren door uw zorgverzekeraar.

In Nederland geldt echter wel voor iedereen een eigen risico voor zorgkosten, zoals tandarts, medicatie en Gespecialiseerde GGZ. Het eigen risico is vanaf 2016 vastgesteld op €385. Informeer zo nodig bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten of bent u een zelfbetaler dan geldt als tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gespecialiseerde GGZ. Voor niet-basispakketzorg (OVP; dat is onverzekerde zorg) en voor consulten geldt een uurtarief van €180.

Afspraak annuleren

In het belang van een goede behandeling is het belangrijk om uw afspraken na te komen. Bij verhindering dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch of via email door te geven. Doet u dit niet dan wordt voor een deel de gereserveerde spreekuurtijd bij u in rekening gebracht. Dit no-show tarief is € 90 per gemiste afspraak. Houd daarbij rekening dat uw zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt.

Waarneming bij vakantie of ziekte

Indien ik afwezig ben en u acute psychiatrische hulp nodig heeft, dan kunt u mijn voicemail afluisteren en contact opnemen met de daarop vermelde praktijkwaarnemer (een collega-psychiater). U kunt ook contact opnemen met uw huisarts of diens vervanger. Deze kan zo nodig de crisisdienst inschakelen. 

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, dan wil ik deze graag met u bespreken. Indien dit niet in een bevredigende oplossing resulteert, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de VVPAO.

Werkwijze

Onderzoek, advies en behandelplan

In het eerste, en soms tweede, gesprek staat het onderzoeken van uw klachten centraal. Uit deze gesprekken, maar eventueel ook informatie uit eerdere onderzoeken of behandelingen, komt vervolgens een conclusie en mogelijk diagnose voort.

Naar aanleiding daarvan bespreek ik met u een eventueel behandelvoorstel. Daarbij kijk ik op basis van de oorzaak en aard van uw klachten welke vorm van behandeling het best bij u past en/of het meest effectief is. Vervolgens stellen we samen een behandelplan met behandeldoel doel vast.

Indien uit de intakegesprekken blijkt dat behandeling binnen de praktijk niet passend of toereikend is voor de aard van uw klachten, dan bespreken we de mogelijkheden. In beide gevallen ontvangt uw huisarts een bericht met vermelding van conclusie, advies en gemaakte (behandel)afspraken, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Na een afgesproken behandelperiode vindt er een evaluatie plaats. Waar nodig wordt de vorm, inhoud of frequentie van de behandeling aangepast, totdat het behandeldoel is bereikt. Uw huisarts ontvangt bij belangrijke veranderingen daarvan bericht en een overzicht van de eventuele door u gebruikte medicatie.

Klik hier als u als u zich wilt aanmelden voor een eerste gesprek.

Meenemen naar het eerste gesprek

Als uw huisarts u naar een psychiater verwijst, komen de kosten van de behandeling grotendeels (behalve uw eigen risico) ten laste van het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Neem daarom de volgende gegevens mee naar het eerste gesprek:

K

de verwijsbrief van uw huisarts

K

uw verzekeringsgegevens (zorgpas)

K

een geldig identiteitsbewijs

Let op:

Sinds 1 januari 2014 vergoeden zorgverzekeraars alleen de behandeling wanneer in de verwijsbrief staat: verwijzing naar “Gespecialiseerde GGZ” en een “(vermoeden van) een DSM-5 diagnose” .

Vergoeding door uw zorgverzekeraar en tarieven

Praktijk C.A. de Vries valt onder de Gespecialiseerde GGZ (dus niet Generalistische Basis-GGZ). Gespecialiseerde ggz is complexe geestelijke gezondheidszorg voor patiënten met ernstige psychische problemen. Gespecialiseerde ggz valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt bekostigd via (het basispakket van) uw zorgverzekering.

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Dat wil zeggen dat de rekening dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd. U heeft daar verder geen omkijken naar. Helaas is de praktijk wel gebonden aan de budgetten zoals vastgesteld in de contracten, dus dat kan het starten van een behandeling in de weg staan.

De praktijk heeft in 2022 geen contract met CZ (incl Ohra, Nationale Nederlanden, Just en CZ Direct) en Caresq (betreft Eucare (=Aevitae)). Heeft de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt ú de rekening toegestuurd, die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar is daarbij afhankelijk van uw polis. Bij een (volledige) restitutiepolis hoort een 100% vergoeding.

In Nederland geldt echter een eigen risico voor zorgkosten, zoals tandarts, medicatie en Gespecialiseerde GGZ. Het eigen risico is vanaf 2016 vastgesteld op €385. Informeer zo nodig bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten of bent u een zelfbetaler dan geldt als tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gespecialiseerde GGZ. Voor niet-basispakketzorg (OVP; dat is onverzekerde zorg) en voor consulten geldt een uurtarief van €120.

Afspraak annuleren

In het belang van een goede behandeling is het belangrijk om uw afspraken na te komen. Bij verhindering dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch of via email door te geven. Doet u dit niet dan worden de kosten voor de gereserveerde spreekuurtijd bij u in rekening gebracht. Dit no-show tarief is € 90 per gemiste afspraak. Houd daarbij rekening dat uw zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt.

Waarneming bij vakantie of ziekte

Indien ik afwezig ben en u acute psychiatrische hulp nodig heeft, dan kunt u mijn voicemail afluisteren en contact opnemen met de daarop vermelde praktijkwaarnemer (een collega-psychiater). U kunt ook contact opnemen met uw huisarts of diens vervanger. Deze kan zo nodig de crisisdienst inschakelen.

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, dan wil ik deze graag met u bespreken. Indien dit niet in een bevredigende oplossing resulteert, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de VVPAO.