• Wegens de oplopende wachttijd (meer dan 6 maanden) neem ik voorlopig geen nieuwe patiënten meer aan.  Due to the increasing waiting time (more than 6 months), I am not taking on new patients for the time being.
  • Er is in de groepstherapie nog plaats voor een nieuwe deelnemer.