Wegens lange wachttijd heeft de praktijk helaas de komende maanden een intake stop.

Unfortunately, due to a long waiting time, the practice will have an intake stop for the coming months.