Praktijk C.A. de Vries, psychiater

Praktijk voor psychotherapie, groepstherapie en/of medicatie

Groepstherapie

Inzichtgevende groepspsychotherapie

Groepsbehandeling voor mensen die terugkerende problemen willen aanpakken

Doelgroep

De groepstherapie is opgezet voor mensen met terugkerende problemen in relaties, werk, studie en/of contacten met anderen. De problemen hangen samen met klachten als angst, depressie, een lage zelfwaardering, eenzaamheid of moeite met het hanteren van eigen gevoelens en grenzen. Er kan dus sprake zijn van verschillende soorten problemen én er is sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Voor wie is de groepstherapie geschikt?

K

Mannen en vrouwen in de leeftijd van 23 tot 60 jaar die ervaring hebben met individuele psychotherapie en kunnen reflecteren over zichzelf

K

Mensen die in het dagelijks leven zelfstandig functioneren en toe kunnen met een behandeling van eens per week

K

Mensen die afspraken kunnen maken en nakomen

Wanneer is de groepstherapie niet geschikt?

K

Bij psychotische klachten, autisme of klachten die op korte termijn aandacht behoeven zoals verslaving of doodswens

K

Bij ernstige sociale problemen die eerst aandacht behoeven, zoals financiële of huisvestingsproblemen of ontbreken van dagstructuur/daginvulling

K

Bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek met kans op gewelddadigheid, risicovol gedrag of crisis door ernstige emotionele ontregeling

Doelen

K

Meer inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Herkennen wat moeilijk is, wat typisch, niet-adequaat gedrag is en wat het effect daarvan is

K

Ontdekken en ervaren wat andere gedachten en ander gedrag kunnen opleveren, zodat men terugkerende problemen en klachten kan voorkomen en men een bevredigender leven kan leiden

K

Elk groepslid werkt aan zijn of haar eigen specifieke therapiedoelen, zoals afname van klachten, beter functioneren en/of groei en ontwikkeling qua persoonlijkheid. Met als onderliggend doel een afname van de persoonlijkheidsproblematiek

Werkwijze

Het betreft een inzichtgevende psychodynamische groepstherapie. De manier van werken is ongestructureerd en er wordt geen gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten of rollenspelen. Er is ook geen vooraf bepaald thema of programma. Het is de bedoeling dat de groepsleden zelf onderwerpen inbrengen. In de groep staan deelnemers stil bij wat anderen bij hun oproepen, wat zij oproepen bij anderen en wat er vervolgens in reactie op elkaar gebeurt. Men leert van elkaar. De groepstherapeut zorgt voor een groepscultuur die veiligheid en acceptatie biedt en die introspectie, begrip en interpersoonlijke eerlijkheid bevordert.

Taken deelnemers

K

Deelnemers formuleren eigen therapiedoelen

K

Deelnemers nemen actief deel, zijn openhartig in wat ze zelf ervaren en wat hen bezighoudt, geven eerlijke feedback aan anderen en zijn bereid om eigen gevoelens, gedachten, gedrag en motivatie te onderzoeken

K

Deelnemers committeren zich minimaal voor 3 maanden omdat groepstherapie in het begin soms moeilijk is en men de groep nog moet leren vertrouwen

K

Deelnemers respecteren de groepsregels, zoals op het tijd beginnen en eindigen, wekelijks aanwezig zijn, het beschermen van de privacy en veiligheid van de andere groepsleden en het op een passende manier beëindigen van de therapie

Vorm

De groep bestaat uit maximaal acht mensen en twee groepstherapeuten en komt wekelijks samen op de donderdagavond van 17.30 tot 19.00 uur. Locatie: Ruysdaelstraat 49A1-Bovenste etage. Het betreft een open, doorlopende groepstherapie. Dat betekent dat er af en toe een groepslid uitstroomt en er dan weer een nieuw groepslid kan instromen. De duur van deelname kan variëren van 12 tot 24 maanden. De behandeling valt binnen de Gespecialiseerde GGZ en daarmee binnen het basispakket van de zorgverzekering. Er is een verwijzing van de huisarts nodig.

 

U kunt meer lezen over groepstherapie op de site van de NVGP.