De praktijk is tot 28-05-2022 gesloten wegens vakantie.
Bent u reeds in behandeling dan kunt u bij spoed of voor vragen betreffende herhaalrecepten terecht bij waarnemer mw. Roose, psychiater, tel. 06 22956200 (of 020-7371693).

The office is closed for holidays until May 28th ,2022.
If you are already being treated, you can contact Dr. Roose, psychiatrist, tel. 06 22956200 (or 020-7371693) in case of emergency or for questions regarding prescriptions.